ÖNSÖZ

AÇIKLAMA
YERLEŞİM YERLERİ
İSMAİL KULAÇ
SOYAĞACI

DOĞU KARADENİZ SAHİLİNE GELEREK YERLEŞEN KULAÇ VE AİLESİNİN TARİHİNE BİR BAKIŞ

Kulaç diye anılan atamızın asıl ismi bilinmemektedir. Lakap (ı) olarak söylenen Kulaç kelimesinin de neye dayanarak söylenmiş olduğunu bilen yoktur.

Güney Anadolu yöresinden çıkıpta Doğu Karadeniz sahiline geldiği söylenen Kulaçın üç veya dört kardeş olduğu ve bazı söylentilere göre de beş kardeş olduğu anlaşılmaktadır.

Kat’i kanıtlara dayanarak üç kardeşten biri GERZE’de, diğeri Of’da üçüncüsü de SÜRMENE’de yerleşmiştir.

Üç kardeş içerisinden yalnız Sürmene’ye yerleşen kardeş Ata lakabını muhafaza etmiş, diğer iki kardeş ise bazı sebeplerden dolayı asıl ata lakaplarını terkederek bir ünle anıla gelmişlerdir.

OF ilçesinin KONDU köyüne - DERNEK PAZARI İlçesine giderek orada yerleşen KULAǒa CANSIZ OĞLU diyorlar.

GERZE’ye giderek yerleşen KULAǒa ÖKSÜZ OĞLU denilmiştir.
Kulaç’ın dördüncü kardeşi de KASTAMONU ili dahilinde ALTI KULAÇ oğulları soyadı ile anılmaktadır.

Rus istilası nedeni ile Sürmene’den göç edip Kastamonu’ya giden İdris Efendinin oğlu Şevket Efendi ve onun çocuklarının söylediklerine göre, Kastamonudaki ALTI KULAÇ OĞLULLARI ile yapılan söyleşilerde ALTIKULAÇ OĞULLARI’nın görüş ve fikirleri bizimle akraba olduklarını gösteriyorsa da ne derece doğru olduğu bilinmemektedir.

KOCAELİ ilinin KANDIRA ilçesinde KULAÇOĞULLARI soyadı ile bir akraba daha mevcut olup bunlar ticaretle meşgul olmaktadır.
Kocaeli dışında Sakarya ili Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de Kulaçoğlu aileleri vardır.


1 - LAKAP : Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan o kimsenin veya ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad.

2 - Of’un KONDU köyü, bugün DERNEK PAZARI ilçesi

 

KULAÇ'IN TARİHÇESİ

200 - 250 sene önce (1) SÜRMENE İLÇESİNİN, ORTA ( Zarha ) MAHALLESİNİN KALE MEVKİİNİN, Güney, Güneydoğu ve Batı eteklerine yerleşen KULAÇ hakkında en kuvvetli delil ( kanıt ) mahalle mezarlığında bulunan BÜYÜK MAHMUT AĞA’nın mezar taşının bugün sağlam olarak bulunmasıdır.

Orta Mahalle kale mevkii mezarlığının güneydoğu kısmında (2) bulunan ve her türlü arızadan salim olan mezar taşında, Mahmut Ağa’nın ölüm tarihini gösteren 1213 ( 1797 miladi ) tarihinin tetkikinden anlaşıldığına göre, ölümüne BÜYÜK MAHMUT AĞA, MAHMUT AĞA diye iki şahıs olup bunlar hakkında aşağıda açıklamalar vardır. (3)

Büyük Mahmut Ağa 60 yaşında olduğu tahmin edilirse 1213 (1797 Miladi ) tarihinden 1343 ( 1927 Miladi ) tarihine kadar geçen muddetin 130 senelik zaman olduğu, buna da Mahmut Ağa’nın ortalama hayatını gösteren 60 yaşını ilave edecek olursak190 senelik bir zaman buluruz ki, bu müddetin Mahmut Ağa’nın doğduğundan bu zamana kadar olan (1927 yılına kadar) müddeti gösterir.


Şu halde Mahmut Ağanın babası KULAÇ 30 yaşında iken oğlu Mahmut Ağa dünyaya gelmiş farzedilirse ve Kulaç’ında 20 yaşında iken bu havaliye (Sürmene Orta mahalleye ) geldiği tahmin edilirse, bunlar arasındaki fark 10 sene olduğuna göre bu 10 seneyi yukarıdaki hesaba ilave edersek 200 senelik bir süre buluruz.

Eğer Büyük Mahmut Ağa 80 - 90 veya daha büyük bir yaşta öldüğü, yahut KULAÇ daha küçük bir yaşta gelmiş veya KULAÇ daha büyük bir yaşta evlenmiş nazariyesi kabul edilecek olursa bu sürenin 250 seneyi geçtiği görülür. (4)

Mahmut Ağa’nın KÜÇÜK MAHMUT AĞA olduğunu kabul edersek, Kulaç’ın buradaki hayatı bugüne ( 1927 yılına ) kadar 300 seneden fazla olduğu görülecektir. (5)

Mahmut Ağa’nın BÜYÜK MAHMUT AĞA olduğu kuvvetle bilinmektedir. Şöyle ki, Küçük Mahmut Ağa’nın 50 yaşlarında AHMET EFENDİ isminde bir yeğeni vardır. Ahmet efendinin babası RECEP, ve dedesi ise KÜÇÜK MAHMUT AĞA’dır. (6)


               İSMAİL KULAÇ

1- 200 - 250 1927 yılına göre hesap edilmiştir. 2007 yılına göre 80 ilave edilmesi halinde 280 - 330 olur. 2007 dan sonra her yıl için ilave gerekir.
2 - Mezar taşı oradan TANER KULAÇ tarafından alınıp mezarlıkta özel yerde muhafaza altına alındı.
3 - Mezar taşında “MAHMUT AĞA” yazılmıştır. “BÜYÜK MAHMUT AĞA” “KÜÇÜK MAHMUT AĞA” diye iki Mahmut Ağa vardır. Mezar taşı BÜYÜK MAHMUT AĞA’ya aittir.
4 - 250 ( 1927 yılı ) - 2006 ya göre + 80 = 330
5 - 300 (1927 yılı ) - 2006 ya göre + 80 = 380
6 - 3. Maddede açıklandı.
 

 

                                                                          

                                                                Kulaçoğlu Tarihi ve Soyağacını Derleyen : Burhan KULAÇ                                              MedyaMerkur 2007.